planetaudio.pl

Forum skupia grupę przyjaznych i kulturalnych audiofilów i melomanów.
Naszym celem jest promowanie jakości odtwarzanego dźwięku oraz dobrej muzyki. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i uczyć się od siebie nawzajem - dlatego 12.11.2019 założyliśmy forum planetaudio.pl.

Zapraszamy do rejestracji wszystkich pasjonatów audio i muzyki.

Kody BB

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, Italics, Underline, and Strike-through

  Sprawia, że tekst jest pogrubiony, pochylony, podkreślony lub przekreślony
  Przykład:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Rezultat:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Zmienia kolor, czcionkę lub rozmiar tekstu.
  Przykład:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Rezultat:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Tworzy link za pomocą tekstu jako celu.
  Przykład:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Rezultat:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Linkowanie tekstu do określonej strony internetowej lub adresu e-mail.
  Przykład:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Rezultat:
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Linki do profilu użytkownika. Zazwyczaj jest to wstawiane automatycznie podczas oznaczania użytkownika.
  Przykład:
  [USER=1]Nazwa użytkownika[/USER]
  Rezultat:
  Admin Admin
 • [IMG] - Image

  Wyświetl obraz, używając tekstu jako adresu URL.
  Przykład:
  [IMG]https://planetaudio.pl/planet-audio-logo-512x512.png[/IMG]
  Rezultat:
  planet-audio-logo-512x512.png
 • [MEDIA=site] - Wbudowane Media

  Osadza w wiadomości media z zatwierdzonych witryn. Zalecane jest użycie przycisku multimediów na pasku narzędzi edytora.
  Zatwierdzone strony: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, TikTok, Tumblr, Twitch, X, Vimeo, YouTube
  Przykład:
  [MEDIA=youtube]kQ0Eo1UccEE[/MEDIA]
  Rezultat:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Wyświetla listę punktowaną lub numerowaną.
  Przykład:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Rezultat:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text Alignment

  Zmienia ułożenie tekstu.
  Przykład:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Rezultat:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted Text

  Wyświetla tekst cytowany z innego źródła. Możesz także przypisać nazwę źródła.
  Przykład:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Rezultat:
  A person napisał:
  Something they said
 • [SPOILER] - Text Containing Spoilers

  Ukrywa tekst, który może zawierać spoilery, tak aby czytający musiał go kliknąć.
  Przykład:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Rezultat:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Pozwala wyświetlać tekst w tekście pośród normalnej treści, która ukrywa tekst, który może zawierać spoilery i musi zostać kliknięty przez czytającego, aby go zobaczyć.
  Przykład:
  You have to click the following [ISPOILER]word[/ISPOILER] to see the content.
  Rezultat:
  You have to click the following word to see the content.
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

  Wyświetla tekst w jednym z kilku języków programowania, podkreślając tam, gdzie to możliwe, składnię.
  Przykład:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Rezultat:
  Kod:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello . 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Umożliwia wyświetlanie kodu w tekście pośród normalnej treści postu. Składnia nie będzie podświetlona.
  Przykład:
  Inline code sections [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.

  Rich formatting within inline code sections [ICODE=rich]is [COLOR=red]also[/COLOR] [U]supported[/U][/ICODE].
  Rezultat:
  Inline code sections are a convenient way of displaying code inline.

  Rich formatting within inline code sections is also supported.
 • [INDENT] - Text Indent

  Wcina tekst. Można to zagnieździć dla większych wcięć.
  Przykład:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  Rezultat:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [TABLE] - Tables

  Specjalne znaczniki do wyświetlania tabel w treści.
  Przykład:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Rezultat:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [HEADING=level] - Headings levels 1 to 3

  Marks text as a structured heading to facilitate machine readability.
  Przykład:
  [HEADING=1]Major heading[/HEADING]
  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  [HEADING=2]Minor heading[/HEADING]
  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  [HEADING=3]Subheading[/HEADING]
  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
  Rezultat:

  Major heading​

  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  Minor heading​

  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  Subheading​

  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
 • [PLAIN] - Plain Text

  Wyłącza tłumaczenie kodu BB na zawinięty tekst.
  Przykład:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Rezultat:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment Insertion

  Wstawia załącznik w określonym punkcie. Jeśli załącznik jest obrazem, zostanie wstawiona wersja miniatury lub w pełnym rozmiarze. Zazwyczaj będzie to wstawiane poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
  Przykład:
  Miniatura: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Rezultat:
  Treść załączników pojawi się tutaj.
Do góry Bottom